WELTPLAST KUĆNA KANALIZACIJA

Weltplasthome® cijevni sistemi namijenjeni su odvodnji onečišćenih otpadnih voda niske i visoke temperature unutar građevina. Weltplasthome® cijevi se proizvode se u rasponu promjera DN 32 do DN 160 mm, dužine palica od 250 mm do 4000 mm. Weltplasthome® cijevi imaju ugrađeni naglavak i brtvu što omogućava brzo i jednostavno spajanje.

Prednosti Weltplasthome® cijevnih sistema

Weltplasthome® cijevi i spojni elementi za sisteme kućne kanalizacije imaju niz prednosti:
› trajnu postojanost kod povišenih temperatura medija
› odličan odnos krutosti i žilavosti cijevi
› odličnu hemijsku i korozijsku postojanost prema ISO/TR 10358
› postojanost na agresivna sredstva za čišćenje i deterdžente
› odličnu toplinsku i zvučnu izolaciju
› dugotrajnu postojanost oblika u eksploataciji
› visoku elastičnost i nisku specifičnu masu
› visoku fleksibilnost kod temperatura ispod 0ºC
› visoku otpornost na vanjsko habanje
› visoku glatkoću unutrašnjih stijenki s vrlo malima protočnim gubicima
› potpunu inertnost

Weltplasthome® cijevi i spojni elementi imaju neke bitne karakteristike:
› Weltplasthome® cijevi isporučuju se sa ugrađenim brtvama
› spojni elementi i cijevi proizvode se u sivoj boji RAL 7037
› ne korodiraju i ne hrđaju
› ne podržavaju rast gljivica ili plijesni

Weltplasthome® cijevni sistemi – visoka pouzdanost ugradnje
› vrlo jednostavno rukovanje u ugradnji zbog fleksibilnosti
› spajanje cijevi spojnim elementima osigurava visoku zaptivnost i pouzdanost
› niski troškovi dugoročnog održavanja
› jednostavna i brza zamjena eventualno oštećenih dijelova cijevnih sistema

Weltplasthome® cijevni sistemi - kontrola kvalitete

Weltplasthome® cijevi i spojni elementi u potpunosti udovoljavaju normama niza DIN 8077/8078 te DIN 19560. Specifikacija cijevi i spojnih elemenata usklađena je prema zahtjevima norme EN 1451-1:2000.
Postupci kontrole provode se u skladu s uspostavljenim sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000. Za proizvodnju Weltplasthome® cijevi i
spojnih elemenata koriste se sirovine vrhunski rangiranih svjetskih proizvođača polipropilena i njegovih kopolimera.
Proizvodni proces ekstrudiranja cijevi i injekcijskog prešanja spojnih elemenata u potpunosti je automatiziran, bez mogućnosti ljudske greške.
Kontrola kvalitete Weltplasthome® cijevi provodi se u vlastitome kontrolnom laboratoriju počevši od ulazne kontrole sirovine te kontrole procesa i
završne kontrole gotovog proizvoda cijevi, brtvi i spojnih elemenata.
Kontrola kvalitete Weltplasthome® cijevi i spojnih elemenata nadzirana je i
od vanjskog ovlaštenog laboratorija.
Weltplasthome® cijevni sistemi – ekološke činjenice
Weltplasthome®cijevni sistemi ekološki su prihvatljivi, potpuno inertni sa
stanovišta zbrinjavanja otpada, materijalno su reciklirajući te ne oštećuju
ozonski omotač. Weltplasthome® cijevni sistemi se biološki ne razgrađuju,
a s gledišta toksičnosti ne postoji spoznaja o bilo kojem aspektu pojave tragova toksičnosti.