Weltplast ulična kanalizacija

Weltplast.ground® cijevi imaju niz značajnih osobina i prednosti zbog kojih su izvrstan izbor za polaganje kanalizacijske temeljne mreže u objektima i kanalizacijskih vodova izvan objekta:
• otpornost na velika i koncentrirana opterećenja, prvenstveno saobraćajna opterećenja jer se obično kanalizacijska mreža postavlja ispod saobraćajnica;
• otpornost na dodatna naprezanja odnosno deformacije koje su posljedica naknadnih slijeganja terena;
• otpornost na uticaje podzemnih voda jer pri visokom nivou podzemne vode postoji mogućnost da kompletna kanalizacijska mreža bude izložena djelovanju podzemne vode (uzgonu, prodiranju podzemne vode u kanalizacijsku mrežu);
• vrlo visoka otpornost na habanje;
• mogućnost ugradnje u ljetnjem periodu kada su visoke temperature i UV zračenje;
• mogućnost brze ugradnje zbog jednostavnog polaganja i spajanja cijevi;
• mogućnost ugradnje u zimskom periodu s niskim temperaturama i do -10 °C;
• visok nivo hemijske otpornosti pa je moguća odvodnja industrijskih otpadnih voda s hemijski agresivnim spojevima;
• vrijeme funkcionalnog trajanja izuzetno dugo (preko 50 godina);
• zadovoljava ekološke kriterije jer je polipropilen materijal koji je u skladu s ekološkim zahtjevima, odnosno može se ekološki reciklirati;
• odgovara svim važećim normama i zahtjevima kvalitete;
• potpuna i dugotrajna vodonepropusnost kompletnog sistema odvodnje.

Proizvodni proces ekstrudiranja cijevi i injekcijskog prešanja spojnih elemenata u potpunosti je automatiziran, bez mogućnosti ljudske greške.
Kontrola kvalitete Weltplasthome® cijevi provodi se u vlastitome kontrolnom laboratoriju počevši od ulazne kontrole sirovine te kontrole procesa i završne kontrole gotovog proizvoda cijevi, brtvi i spojnih elemenata.
Kontrola kvalitete Weltplasthome® cijevi i spojnih elemenata nadzirana je i od vanjskog ovlaštenog laboratorija.

Weltplasthome® cijevni sistemi – ekološke činjenice
Weltplasthome®cijevni sistemi ekološki su prihvatljivi, potpuno inertni sa stanovišta zbrinjavanja otpada, materijalno su reciklirajući te ne oštećuju ozonski omotač. Weltplasthome® cijevni sistemi se biološki ne razgrađuju, a s gledišta toksičnosti ne postoji spoznaja o bilo kojem aspektu pojave tragova toksičnosti.

SREDNJI SLOJ

Polipropilen s mineralnim vlaknima
1. apsorpcijski sloj;
2. visoka otpornost na udarce
3. s ostalim slojevima daje prstenastu čvrstoću sn 4 (≥ 4 kn/m2);
4. tamnosiva boja.

UNUTARNJI SLOJ

Polipropilen PP
→ Hemijska i termička otpornost → otpornost na habanje;
→ glatka površina osigurava dobru protočnost;
→ mogućnost kontrole pomoću kamere;
→ bijela boja.

VANJSKI SLOJ

Polipropilen PP
→ visok modul elastičnosti;
→ velika tvrdoća gornje površine;
→ otpornost na prodiranje stranih tijela;
→ uv zaštita → smeđa boja.
Weltplast.Ground® sistem kanalizacijskih cijevi ima nazivnu prstenastu
čvrstoću SN 4 (≥4 [kN/m2]), prema ÖNORM EN ISO 9969. Fleksibilnost
je jedna od glavnih prednosti Weltplast Ground® sistema kanalizacijskih
cijevi. Iz tog razloga cjelokupna opterećenja ne preuzima samo cijev, već se
prenose na okolno tlo, što je različito od klasičnih krutih PVC cijevi.