PEHD cijevi

Osnovne prednosti u primjeni PEHD cijevi

Primjena PE100/PE80 cijevi za transport vode za ljudsku potrošnju daje idealna rješenja u gradnji distribucijske mreže vodovoda, a istovremeno gledajući na duži rok korištenja, predstavlja ogromne uštede u početnim investicijama kao i u eksploataciji u poređenju s klasičnim cjevovodima.
Vijek trajanja PE100/PE80 cjevovoda izračunava se prema normi ISO 9080

Prednosti PE 80 / PE 100 cijevnih sistema

PE100/PE80 cijevni sistemi za distribuciju pitke vode imaju niz prednosti u odnosu na klasične sisteme:
› visoku čvrstoću i krutost što ih čini otpornim na dugotrajan unutarnji tlak ivanjska opterećenja;
› dugotrajnu postojanost čvrstoće u eksploataciji;
› visoku fleksibilnost, žilavost i malu masu te otpornost na udar;
› visoku fleksibilnost kod niskih temperatura ( -50°C);
› visoku otpornost na vanjsko habanje;
› odličnu fleksibilnost i otpornost na pomicanje tla uslijed potresa;
› visoku glatkoću unutrašnjih stijenki s vrlo malim protočnim gubicima;
› visoku hemijsku otpornost na agresivne medije;

PE100/PE80 cijevi imaju niz vrlo bitnih karakteristika:
› posjeduju visoku inertnost na medije te potpunu zdravstvenu ispravnost tokom
dugotrajnog vremena eksploatacije
› ne korodiraju, ne hrđaju, ne podržavaju rast gljivica ili plijesni
› otporne su na ultrajubičasto zračenje
› mogu se spajati zavarivanjem, elektrofuzijom, mehaničkim spojnicama
› mjesta zavarivanja posjeduju jednaku mehaničku čvrstoću kao i same cijevi

PE100/PE80 cijevi – konkurentna cijena i visoka pouzdanost ulaganja:
› mala masa cijevi pogoduje niskim troškovima transporta
› jednostavna manipulacija cijevima na terenu tokom ugradnje bez nužnosti primjene teške mehanizacije
› spajanje elektrofuzijskim zavarivanjem osigurava visoku zaptivnost i
pouzdanost vara s niskim troškovima i vrlo konkurentnog dugoročnog održavanja
› fleksibilnost polaganja na neravnim terenima snižava troškove održavanja iiskopa
› jednostavna i brza zamjena eventualno oštećenih dijelova cjevovoda
› vrlo niski protočni gubici, smanjuju troškove distribucije vode u sistemu cjevovoda

PE100/PE80 cijevi – kontrola kvalitete:
PE100/PE80 cijevi u potpunosti udovoljavaju normama niza EN 12201 i ISO 4427, kako zbog zahtjeva specifikacije i kontrole pojedinih svojstava, tako i zbog ulazne kontrole sirovine, proizvodnog procesa te završne kontrole.
Postupci kontrole provode se u skladu s uspostavljenim sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000. Za proizvodnju PE100/PE80 cijevi koriste se sirovine vrhunski rangiranih svjetskih proizvođača polietilena
visoke gustoće.
Proizvodni proces ekstrudiranja cijevi u potpunosti je automatiziran, bez mogućnosti ljudske greške. Kontrola kvalitete PE100 /PE80 cijevi provodi
se u vlastitom kontrolnom laboratoriju počevši od ulazne kontrole sirovine PE100/PE80, te kontrole procesa i završne kontrole gotovog proizvoda – cijevi.
Kontinuirana laboratorijska kontrola hidrostatske čvrstoće, dimenzija i reoloških svojstava daje visoku pouzdanost kvalitete cijevi u primjeni distribucije vode.
Kontrola kvalitete PE100/ PE80 cijevi nadzirana je i od vanjskog ovlaštenog laboratorija i certificirane institucije, OFI , Austrija. PE100/PE80 cijevni sistemi za distribuciju vode – zdravstvena
ispravnost
PE100/PE80 cijevni sistemi potpuno se inertni te garantiraju zdravstvenu ispravnost pitkih voda. PE100/PE80 cijevni sistemi zadovoljavaju zahtjeve
EU Direktive 2002/72 EC, koji se postavljaju na proizvode koji dolaze u direktan kontakt s namirnicama u koje ulazi i pitka voda.