MIV fazonski komadi i armature

Svjetski poznat proizvođač armatura i fazonskih komada za vodovodne sisteme i sisteme za odvodnju, energetiku i procesnu industriju.
MIV d.d. prodaje svoje proizvode u više od 40 zemalja svijeta, 70% svoje proizvodnje izvozi, a tradicija kompanije seže u davnu 1939. godinu.
Rijetko se koja kompanija može pohvaliti činjenicom da zastupa sve segmente proizvodnje od projektiranja, izrade prototipa, lijevanja, obrade odvajanjem čestica, zavarivanja, do površinske zaštite, montaže i ispitivanjem proizvedenih dijelova te je važno naglasiti kako se cijeli proces proizvodnje od ljevaonice do mašinske obrade nalazi na istom mjestu. Taj proces proizvodnje nazvali smo od ideje do gotovog proizvoda.

MIV d.d. je prepoznatljiv po širokom rasponu svih vrsta ventila (zasuna, leptirastih zatvarača, zračnih ventila, protupovratnih ventila, žabljih zaklopki, hidranata, montažno-demontažnih komada) i fazona proizvedenih od nodularnog lijeva i zavarenih čeličnih konstrukcija.

MIV d.d. jedna je od rijetkih tvrtki koja na istom mjestu ima ljevaonicu i pogon za mašinsku obradu.
U svim područjima poslovanja, društvo MIV d.d. usmjereno je na harmonizaciju sistema upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom i sigurnošću na radu te zaštitom zdravlja naših uposlenika. Prema smjernicama ISO organizacije MIV d.d. uveo je i proširio integrirani sistem upravljanja (IMS Integrated Management System) koji integrira sve sisteme i procese organizacije u jedan cjeloviti okvir, omogućujući organizaciji da funkcionira kao jedinstvena jedinica s jedinstvenim ciljevima. MIV d.d. kontinuirano uvodi nove tehnologije u svoje proizvodne pogone a sve prema zahtjevima BAT (Best Available Technology).

Dokaz predanosti ciljevima i društvenoj odgovornosti Uprava, menadžmenta kao i svi zaposlenici kompanije, dokazuju i kroz dobivenu dozvolu za objedinjene uvjete zaštite okoliša IPPC (Integrated Pollution, Prevention and Control) koju imamo od 2013 godine.

Proizvodnja MIV-a okarakterizirana je kao „zelena proizvodnja“.
Uprava postavlja ciljeve i nadzire njihovu realizaciju uz stalno poboljšavanje integriranih sistema upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom i sigurnošću na radu u skladu zahtjeva normi
EN ISO 9001:2015,
EN ISO 14001:2015,
EN ISO 50001/2011,
OHSAS 18001/2007.

Uspješan rad i neupitna kvaliteta naših MIV proizvoda donijela je kompaniji međunarodno priznate certifikate i priznato ime na svjetskom tržištu