Kotlovi Etažni Megal M17-M20

Kotao M 17 namjenjen je za zagrijavanje prostorija od 60 do 100 m2, a utoplovodnim sistemima centralnog i etažnog grijanja u režimu rada 90/7o pri loženju čvrstim gorivom.
Sa grijnom pločom za kuhanje, priključkom za dimnjak sa zadnje strane sa gabaritom i dimenzijama uklapa se u kuhinjski ambijent.

Ako na kotlu nije ugrađena termička zaštita, preporučuje se ugradnja samo u otvorene sisteme centralnog grijanja.
Kotao M 20 namijenjen je za zagrijavanje prostorija od 100 do 120 m u toplovodnim sistemima centralnog ili etažnog grijanja u režimu rada 90/70C pri loženju čvrstim gorivom.

Sa grijnom pločom za podgrijvanje, priključcima za dimnjak sa sve tri strane a dizajnom i dimenzijama uklapa se u kuhinjski ambijent.

Konstrukcija kotla omogućava kvalitetno sagorijevanje goriva uz visok stepen iskorištenja produkata sagorijevanja, a automatska regulacija obezbjeđuje
konforan i siguran rad kotla. Ako na kotlu nije ugrađena termička zaštita, preporučuje se ugradnja samo u otvorene sisteme instalacije.