Bonomini sifonii kanalice

BONOMINI SRL
Od 1984. godine BONOMINI SRL proizvodi sifone i kanalizacione elemente. Ponuđeni asortiman je jedan od najvećih u sektoru, stalno ažuriran prema trendovima i zahtjevima tržišta.

Razvoj i inovacije

Tehnološka inovacija BONOMINI s.r.l. nije ograničen na proizvode, već kom panija ulaže u cijeli proizvodni ciklus.
BONOMINI s.r.l. je među prvim kompanijama u industriji koja je imala CAD dizajn, danas je trodimenzionalan i CAM, odjeljenje za kalupljenje broji 35 presa za brizganje, od kojih je pet dvostruko ubrizgavanje i dva sa trostrukim ubrizgavanjem. Odjel za ekstruziju cijevi ima četiri linije. Također, visoka robotizacija i posvećena automatizacija su prisutni u svim odeljenjima.

Unutrašnji pokret je regulisan radiofrekventnim sistemom koji je pokrenut 1998. godine i oslanja se na viljuškare opremljene ugrađenim terminalima koji su sinhronizirani sa kompjuterskim sistemom kompanije, koji im daje koordinate proizvoda i lokacija u realnom vremenu. Planiranje proizvodnje, kontrola kvaliteta, certifikacija kompanije i proizvoda i kvalifikacija kompanije u svakom pogledu. okom godina dostignuti su brojni patenti: TU.BON.FLEX® (višeslojna izlazna cijev), TAPPARELLO® (univerzalni poklopac), WALLBOX® (split box), CANALINEA (podni odvodni kanal), BIPOWER® brtve i mnogi drugi.

Kvalitet i sertifikacija
BONOMINI s.r.l. je certificiran ISO 9001 od 2011. godine. Posjeduje laboratoriju opremljenu ispitnim stolovima certificiranim za ispitivanje i ispitivanje proizvodnje, prema EN 274 standardu.
Stoga je svaki proizvod koncipiran, analiziran, dizajniran i razvijen u svakom tehnološkom aspektu od strane BONOMINI SRL. Ovaj rezultat je jasna prednost u pogledu kvaliteta stečenog proizvodom, pod stalnom kontrolom u svakom koraku njegove proizvodnje i obogaćen zahvaljujući praktičnim savjetima koje su predložili i kupci i instalateri. Kompanija, također, ima tehničko putničko osoblje, u stalnom kontaktu sa instalaterima, čiji je zadatak i: promovisanje proizvoda i prikupljanje zapažanja i sugestija koje se svakodnevno izražavaju na gradilištima. Duh tehničke inovacije, koji je oduvijek isticao kompaniju BONOMINI s.r.l., osnova je za značajan razvojkompanije