Tehničke karakteristike bakrenih cijevi

Materijal: C12 200; SF-Cu; Cu-DHP
Hemijski sastav: Cu: MIN % 99,90; P:% 0,015-0,040
Standardi proizvodnje : ASTM B280; ASTM B68; ASTM B88; EN1057; EN 12735; EN 12449
Za proizvodnju bakarnih cijevi koristi se dezoksidisani visokofosforni bakar oznake Cu-DHP (prema EN 1057) ili C12200 (prema ASTM) sa garantovanim sadržajem bakra 99,90% min. i sadržajem fosfora od 0,015 – 0,040%.