Automatski kotlovi TBK

 • Četveroprolazni automatski kotao TBK koji koristi više vrsta
  goriva
 • Automatsko punjenje kotla gorivom – pelet ili ugalj granulacije 5 –
  30 mm uz mogućnost loženja drva i krupnog uglja u manuelnom
  modu, jednostavan za korištenje, ima visok stepen efikasnosti i
  dug životni vijek, zahvaljujući debljini materijala korištenog u proi
  zvodnji kotlova.
 • Elektronska kontrolna ploča za vrlo jednostavno upravljanje.
 • U manuelnom modu na cijevi koje su zavarene iznad gorionika
  mogu se ložiti krupna drva i ugalj tako da možete kombinovati
  skoro sve vrste goriva dostupne na tržištu.
 • 5 modela, a uz modele 25-40-60 isporučuje se elektronska
  frekfentno regulirajuća pumpa Grundfos.
 • Uz sve modele isporučuje se sigurnosni termički ventil protiv pre
  grijavanja.