Automatski cilindrični kotlovi TD 500-1000 kW

Izuzetno praktični i povoljni kotlovi sa automatskim punjenjem goriva za velike objekte, indutrijske hale, farme pilića i objekte velikih dimenzija raznih namjena kojima je potrebna precizna kontrola temperature
.

  • Automatski kotao koji koristi sve vrste čvrstog goriva, ugalj i pelet.
    Ovalni gorionik dizajniran za sagorijevanje visoke učinkovitosti koje sprječava rasipanje goriva.
  • Ovalni dizajn tijela kotla sa cijevima i turbulatorima od nehrđajučegčelika koji su smješteni u dimovodnim cijevima u kotlu povećavaju toplotnu efikasnost kotla i sprječavaju kondenzaciju omogućavajući duži životni vijek kotlova.
  • Dug životni vijek zahvaljujući debljini i vrsti materijala korištenog pri
    izradi kotlova.
  • Digitalna kontrolna ploča smještena u posebnom ormariću koji ide na zid, vrlo jednostavna za upravljanje, omogućava preciznu i efikasnu kontrolu nad radom kotla i postizanjem željene temperature.Kotao sadrži tijelo kotla, kontrolnu automatiku, spremnik za gorivo, motor sa reduktorom, prenosni mehanizam i ventilator.