Aluminijski radijatori

  • 10 godina garancije.
  • Aluminijski radijatori – velika toplotna snaga za sve
    modele, izuzetan dizajn i kvalitet, mala masa.
  • 100% reciklirajući materijal.
  • 40 godina iskustva.
  • Idealni za niskotemperaturne objekte